Všeobecné obchodní podmínky

Výklad pojmů

 

Uživatel – Uživatelem je každý návštěvních serveru www.obchodnizastoupeni.cz.

Uživatelský účet – Uživatel, který provede registraci pomocí registračního formuláře, získává uživatelský účet, označený číslem. V rámci uživatelského účtu může vstupovat do svého uživatelského rozhraní serveru a využívat veškerých povolených funkcí serveru.

Profil – Profilem se rozumí formulář Profil obchodního zástupce, který může vyplnit fyzická osoba po registraci v rámci serveru obchodnizastoupeni.cz. Profil je možné zveřejnit v online databázi za účelem hledání zaměstnavatele.

Inzerát – Inzerátem se rozumí formulář Inzerát firmy, který může právnická osoba vyplnit po registraci na serveru obchodnizastoupeni.cz. Inzerát je možné zveřejnit v online databázi za účelem hledání zaměstnanců.

 

Profily a inzeráty

Všechny vytvořené profily a inzeráty jsou před zveřejněním kontrolovány administrátorem serveru.

 

Provozovatel serveru neručí za informace uvedené v profilech nebo inzerátech firem. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze.

 

Je zakázáno zveřejňovat informace, které jsou v rozporu s právním řádem ČR, etickými zásadami a dobrou morálkou.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout, upravit či smazat jakýkoliv profil nebo inzerát bez udání důvodu.

 

Do textových částí profilů a inzerátů je zakázáno vkládat jakékoliv kontaktní informace. Pro tyto údaje jsou vyhrazena určená pole, jejichž zveřejnění je podmíněno registrací nebo zpoplatnění uživatele.

Zveřejněním profilu nebo inzerátu včetně zobrazení svých kontaktních údajů uděluje uživatel právo návštěvníkům serveru kontaktovat jej ohledně pracovní spolupráce.

 

Údaje uvedené v profilech a inzerátech slouží výhradně pro navozování pracovněprávních vztahů. Uživatelé je mohou využívat pouze pro vlastní účely. Je zakázáno jakékoliv informace šířit třetím osobám. Je zakázáno použít údaje získané na serveru obchodnizastoupeni.cz na hromadné kontaktování většího množství zájemců o práci.

 

Uživatelský účet

Uživatel je povinen své přihlašovací údaje uchovávat v tajnosti.

 

Uživatelský účet obsahuje kontaktní údaje objednatele a další informace. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné.

 

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Veškerá data jsou před zneužitím chráněna dle zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nebudou poskytnuta třetím osobám.

 

Provozovatel může zrušit jakýkoliv uživatelský účet, zejména pokud uživatel svůj účet déle než jeden (1) kalendářní rok nevyužívá nebo že dotyčný uživatel porušuje tyto obchodní podmínky.

 

Provozovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno registrovaného uživatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

 

Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním informací ze strany provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem uživatele. Rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

 

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

Ostatní

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečnost a funkčnost serveru a obsahu webových stránek včetně údajů uživatelů. V případě nalezení chyby na stránkách www.obchodnizastoupeni.cz nebo nefunkčnosti je uživatel povinen tuto skutečnost bez zbytečných odkladů nahlásit provozovateli.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky se mohou měnit a vstupují v platnost dne 1. 9. 2011

Najdeme vám obchodního
partnera v zahraničí

+420 731 179 075
repsagent.com
Repsagent.com - Nabídky práce pro obchodní zástupce (obchodníky, obchodní agenty) v České republice od českých i zahraničních firem prostřednictvím firemních inzerátů a zároveň prezentace českých i zahraničních obchodních zástupců pro firmy online. Centrum nezávislého obchodního zastoupení. Individuální hledání obchodních agentů v zahraničí.

Made with in Repsagent.com © 2012 - 2020, Graphics Cossi Design
  • linkedin.com
  • XING
  • twitter.com
  • rss
  • sitemap