Export do Číny

Příprava exportu do Číny je obdobná jako v případě jiné země. Po podrobném průzkumu trhu je ale nutné důkladně zvážit vývozní a dovozní regulace a zároveň otázku ochrany duševního vlastnictví. Přímý export do Číny může být velice složitý, totéž tvorba vlastní distribuční sítě.  Jednodušší možnost je joint venture s místní firmou. Jedná se o rychlejší vstup na čínský trh díky znalostí a zkušeností partnera v lokálním podnikání. Obě zmíněné varianty jsou ovšem velice nákladné a je nutno počítat také s větším či menším vládním dohledem nad pohybem kapitálu do i vně Číny. Celý koncept by měl také deklarovat ekonomický přínos pro Čínu.

Pro malé a střední podniky může být nejlepší řešení vstup prostřednictvím ověřeného a významného partnera, obchodního zástupce. Ten by měl mít dostatečnou prodejní síť a být schopen zajistit vhodnou distribuční strategii. Místní zvyky, regulace a kontrola je i zde nutnou součástí vstupu a podnikání v Číně a proto je snad nejdůležitější kalkulovat s velkou finanční rezervou na případné vícenáklady a průtahy.

Čína je největší supermarket na zemi. Čínská obchodní kultura staví na osobních vztazích "guanxi". Většina zakázek a věci se děje velmi rychle. Dalo by se to přirovnat k ranému postsocialistickému kapitalismu během let 1990-1995 v ČR.

Adresu .cn nelze užívat bez vlastnictví společnosti nebo joint-venture v Číně, takže se lze na internet dostat přes čínský překlad na doméně .com , .cz nebo .eu. Překladatele lze sehnat poměrně jednoduše kdekoliv.

Reklamu a obchodní zástupce lze zajistit, ale bez důvěry a pár setkání se správnými lidmi (právník, zprostředkovatel a novináři) půjde vývoj pomaleji. Ihned po vstupu na čínský trh může přijít snaha o kopírování  projektu (přímo na doménách .cn),  převzetí zákazníků a blokaci stránky v Čině, což je poměrně jednoduché, takže kromě nákladů na ochranu duševního vlastnictví je nutné platit i pravidelný kontakt s právníkem.

Najdeme vám obchodního
partnera v zahraničí

+420 731 179 075
repsagent.com
Repsagent.com - Nabídky práce pro obchodní zástupce (obchodníky, obchodní agenty) v České republice od českých i zahraničních firem prostřednictvím firemních inzerátů a zároveň prezentace českých i zahraničních obchodních zástupců pro firmy online. Centrum nezávislého obchodního zastoupení. Individuální hledání obchodních agentů v zahraničí.

Made with in Repsagent.com © 2012 - 2020, Graphics Cossi Design
  • linkedin.com
  • XING
  • twitter.com
  • rss
  • sitemap